Začetki podjetja Tantegel d.o.o. segajo v leto 2001 odkar se podjetje uspešno razvija in nudi pomoč ter celovito obravnavo, v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, na področju Varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, uvajanju sistem kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 oziroma  ISO 45001 in sistema upravljanja z energijo ISO 50001. Sodelujemo s številnimi podjetji tako z velikimi, kot tudi z manjšimi. Zagotavljamo vam veliko mero natančnosti, aktivnega sodelovanja, hitrosti in strokovnosti.

Podjetje ima vsa pooblastila RS za izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Naša obljuba je, da vsak projekt uspešno pripeljemo do konca,

hkrati pa zagotovimo strokovno znanje ter izjemne storitve za stranke.