Sistemi kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu in upravljanja z energijo

Tako vam pomagamo pri:

  • Uvajanju sistemov kakovosti ISO 9001
  • Uvajanju sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001
  • Uvajanju sistemov OHSAS 18001, ISO 45001
  • Uvajanju sistemov upravljanja z energijo ISO 50001