Nadzor nad varstvom in zdravju pri delu ter njuno nenehno in stalno izboljševanje je za uspešno podjetje enako pomembno kot vsi drugi dejavniki poslovanja.

Za uspešno obvladovanje vam nudimo:

  • Izjavo o varnosti z oceno tveganja
  • Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu
  • Periodične preglede delovne opreme in naprav
  • Meritve: osvetljenosti, temperature, gibanja zraka
  • Evidence varnosti in zdravja pri delu
  • Evidence strojev in opreme
  • Izvajanje strokovne osebe za varnost in zdravje pri delu